Thị xã Trảng Bàng là điểm thu hút của các nhà đầu tư hình thành khu kinh tế hành chính mới

Ngày đăng: 15/10/2022

Cập nhật thông tin về tình hình các chủ doanh nghiệp đầu tư và thị trường bất động sản tại thị xã trảng bàng.
Tạo ra khu trung tâm hành chính chuyên về ngành công nghệ Logistics với quy mô dự án với tổng đầu tư gần hơn 2.900 tỷ 
 
UBND thị xã Trảng Bàng vừa công bố Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 9.9.2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và Cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng.
REIT công nghiệp và hậu cần chống suy thoái tốt nhất
Tương lai nào cho ngành logistics tại Việt Nam?
Tây Ninh quy hoạch Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD có vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ.
 
Theo quy hoạch, Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và Cảng tổng hợp có tổng diện tích 259,22 ha, bao gồm: Trung tâm Logistics 159,70 ha, Cảng cạn 48,94 ha, Cảng tổng hợp 50,58 ha. Quy mô lao động, dân số dự báo 1.500 người tạo điều kiện thuận lợi và thu hút các nguồn lao động trong và ngoài nước đó cũng chính là điểm nhấn của thị trường bất động sản tại thị xã trảng bàng tăng lên.
Trung tâm bao gồm các hạng mục công trình: đất kho hàng, bến bãi 142,84 ha; đất công trình dịch vụ 20,38 ha; đất nhà công vụ, nhà lưu trú (công nhân, chuyên gia) 2,92 ha; đất văn phòng, điều hành, kiểm soát 4,01 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 7,19 ha; đất giao thông 55,96 ha, đất cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan 55,96 ha.
 
Tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.914 tỷ đồng, với tính chất là khu phức hợp đa chức năng, có hạ tầng kỹ thuật và công nghệ hiện đại.
Tây Ninh quy hoạch Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD có vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ
Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và Cảng tổng hợp có phía Bắc và Đông Nam giáp sông Sài Gòn, Công ty TNHH thực phẩm Miền Đông; phía Tây Nam giáp khu dân cư trên ĐT789 (khoảng lùi 60m so với lộ giới quy hoạch đường ĐT789) và đường tỉnh ĐT789; phía Tây Bắc giáp đường Hồ Chí Minh.
Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và Cảng tổng hợp có phía Bắc và Đông Nam giáp sông Sài Gòn, Công ty TNHH thực phẩm Miền Đông; phía Tây Nam giáp khu dân cư trên ĐT789 (khoảng lùi 60m so với lộ giới quy hoạch đường ĐT789) và đường tỉnh ĐT789; phía Tây Bắc giáp đường Hồ Chí Minh.
 
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 03/6/2022.
Một số thông tin về quy hoạch chi tiết dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh như sau:
Địa điểm quy hoạch: xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Khu vực lập quy hoạch có phạm vi, ranh giới tứ cận:
Phía Bắc, Đông Nam: Giáp sông Sài Gòn, Công ty TNHH Thực phẩm Miền Đông.
Phía Tây Nam: Giáp ĐT 789, lộ giới quy hoạch 45 m và giáp khu dân cư trên ĐT 789 (khoảng lùi 60 m so với lộ giới quy hoạch 45 m của ĐT 789).
Quy mô quy hoạch: 259,22 ha; quy mô lao động: 1.500 người.
Tính chất: Là dự án đầu tư xây dựng Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Phân kỳ đầu tư: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình theo quy hoạch chi tiết được duyệt bằng nguồn của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp.