Thành phố Tây Ninh sẽ nâng cấp dự án quan trọng, đầu tư nhiều công trình khác

Ngày đăng: 10/06/2020

BTN - UBND Thành phố vừa kiến nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, dịch vụ công ích trong giai đoạn 2020-2025 nhằm nâng cấp và duy trì đô thị thành phố Tây Ninh là đô thị loại II.
 
Đoạn đường CMT8, Phường 3
 
Theo UBND Thành phố, đường Cách Mạng Tháng Tám (CMT8) có các dự án triển khai như sau: Dự án nâng cấp vỉa hè đường CMT8 được triển khai trong năm 2020 và hoàn thành nửa cuối năm 2021; dự án chống ngập Thành phố và thị xã Hoà Thành dự kiến được triển khai trong năm 2020 và hoàn thành trong năm 2021, trong đó có 2km cống thoát nước đường kính 1,2m nằm dưới mặt đường; dự án ngầm hoá đường CMT8 lại dự kiến bắt đầu thực hiện vào năm 2022. Vì vậy, trong thời gian ngắn, việc triển khai các dự án sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh và sinh hoạt của người dân, gây lãng phí đầu tư khi thực hiện không đồng bộ.
 
Do đó, UBND Thành phố đề xuất kết thúc dự án nâng cấp vỉa hè đường CMT8 kết hợp với dự án ngầm hoá đường CMT8 (từ nút giao ngã tư Bách Hoá đến đường Điện Biên Phủ) và thực hiện sớm dự án này vào năm 2021. Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu thực hiện dự án nâng cấp vỉa hè đường CMT8 được UBND Thành phố kiến nghị điều chỉnh thực hiện các dự án khác đáp ứng nhu cầu chỉnh trang đô thị của Thành phố xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật sớm nâng cấp lên đô thị loại II.
 
Đối với trụ sở cơ quan Dân Chính Đảng (đường 30.4, khu phố 1, phường 3), mới đây, Sở Tài chính thống nhất giao cho Ban Quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. UBND Thành phố kiến nghị tỉnh bố trí trụ sở này cho UBND phường 3 vì trụ sở hiện tại của phường có diện tích nhỏ, chật hẹp, không bảo đảm nhu cầu sử dụng. Đồng thời, trụ sở làm việc UBND phường 3 hiện tại sẽ được tiếp tục sử dụng và bố trí cho lực lượng Công an, Quân sự địa phương.
 
Thực hiện kết luận của UBND tỉnh, UBND Thành phố đã có tờ trình vào giữa năm 2019 về đề xuất điều chuyển trụ sở cơ quan do tỉnh quản lý để sắp xếp, bố trí theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, qua các cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến có một số vị trí đất Tây Ninh được thống nhất cho bán đấu giá hoặc kêu gọi đầu tư, nên UBND Thành phố còn gặp khó khăn trong việc sắp xếp lại trụ sở cơ quan, đơn vị và trường học. Do đó, UBND Thành phố kiến nghị tỉnh khi sắp xếp một số trụ sở dôi dư cần nghiên cứu ưu tiên, hỗ trợ Thành phố để có điều kiện làm việc trước khi bán đấu giá.
 
Đến nay, UBND tỉnh đã cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch tại 5 vị trí, trong đó có vị trí dự án chỉnh trang chợ Thành phố. UBND Thành phố đã trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ- CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, thẩm quyền thực hiện kêu gọi đầu tư dự án thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
UBND Thành phố kiến nghị UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm triển khai để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án, đồng thời bảo đảm cùng thực hiện theo Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 12.12.2018 của HĐND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Hiện tại, Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố là cơ quan trực thuộc Phòng Quản lý đô thị Thành phố. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, lực lượng này gặp khó khăn trong việc xử lý vi phạm vì không có biên chế và hoạt động của đội trực thuộc chưa được tỉnh công nhận. Vì vậy, UBND Thành phố kiến nghị thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc UBND Thành phố, được phân bổ biên chế công chức hoặc viên chức phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.