Gò dầu quy hoạch nhiều vị trí đất thành khu công nghiệp lớn thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Ngày đăng: 15/10/2022

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý bổ sung khu công nghiệp Hiệp Thạnh (quy mô 573,81 ha) tại ấp Đá Hàng và ấp Giữa xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của Việt Nam.
Tây Ninh có thêm khu công nghiệp gần 574ha tại bất động sản Gò Dầu
 
Khu công nghiệp Hiệp Thạnh có quy mô 573,81 ha tại Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
 
Khu công nghiệp Hiệp Thành được Tây Ninh đề xuất thành lập trên cơ sở thay đổi vị trí quy hoạch khu công nghiệp Hiệp Thạnh cũ và sử dụng chỉ tiêu đất công nghiệp đã dừng triển khai giai đoạn 2 của các khu công nghiệp Chà Là và Thanh Điền.
 
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Tây Ninh lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan… để thu hút đầu tư nhanh chóng vào khu công nghiệp Hiệp Thạnh.
 
Được biết, đến đầu năm 2021 Tây Ninh có 6 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên 3.969 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 2.540 ha. Diện tích đã cho thuê 1.516,60 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 60%.
 
DỰ KIẾN ĐẾN 2030 THÌ SẼ LẾN ĐẾN HƠN 10 KHU CÔNG NGHIỆP  VỚI TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NINH SẼ THU HÚT CÁC NHÀ  ĐÀU TỨ VÀ HÌNH THÀNH NHIỀU CỤM KHU NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN NHIỀU NGÀNH NGHỀ NHƯ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP, GIAO THÔNG, VÀ ĐẶC BIỆT CƠ SẢO HẠ TẦNG ĐƯỢC NĂNG CẤP TOÀN DIỆN MỌI KHU VỰC.